Kalender

Gudstjenesteplanen ligger på sogn.dk. Klik på ovenstående link for at komme til den aktuelle liste

TRINITATIS-Tiden

Fra begyndelsen af Juni og indtil sidst i november

Trinitatis betyder treenighed på latin.

Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud

Helligånd. Gennem vinterens og forårets mange højtider bliver begivenheder knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. Der er julen, der er Kristi fødsel, der er fasten, der er en renselse og forberedelse til syndernes forladelse i påsken, hvor vi jo fejrer Jesu indtog i Jerusalem, nadverens indstiftelse, korsfæstelsen, og ikke mindst opstandelsen påskemorgen. Dernæst kommer Kr. Himmelfart, hvor den opstandne Kristus farer til himmels, og så kommer pinsen, hvor vi fejrer Helligåndens komme over de første Kristne. Næste søndag er Trinitatis søndag, hvor vi markerer enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd. Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Afhængig af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage.

Trinitatistidens farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst.

Foråret er helligdagenes tid

Jo kendetegnende ved flere store og skæve helligdage, hvor påsken står centralt. Alle ved at påsken handler om at Jesus og hans diciple drog op til Jerusalem, indstiftede nadveren, blev korsfæstet, døde, for at stå op af graven påskemorgen. Lige inden Kristi Himmelfart, hvor titlen siger det hele, det var der Jesus for til himmels, ja lige inden har vi Stor Bededag, der ikke er en del af Struenses helligdagsreform men kan føres helt tilbage til 1686, hvor Biskop Hans Bagger fik kongens opbakning til at indføre en national Bod og bededag til rigets frelse.Pinse derimod handler om Helligånden. I Apostlenes Gerninger i det nye testamente, kan man læse om hvordan Jesu tilhængere og hans disciple holdt sig sammen i det enorme tempelkompleks i Jerusalem.
Under den jødiske pinsefest, som er en religiøs høstfest, hvor man takker for årets første afgrøder, kommer Helligånden over den lille gruppe af kristne.
Den kristne pinse er en markering og en fejring af at Guds levende ånd stadig er her på jorden, og at Guds Ånd, er til stede i det kristne fællesskab. Man kalder derfor også pinsen for Kirken fødselsdag, kirke her forstået som det åndelige fællesskab mellem troende og mellem troende og Gud. Det der kaldes Communio Sanctorum det hellige samfund!

Helligdagen har førhen været så stor at den som juledag og påskedag efterfølges af en 2. helligdag. Denne dag blev ifølge nogle forskere indført for at også tyende og andre der var forhindret i at komme på den store dag. Andre mener at dagen simpelthen blev indført for at markere højtidens betydning. Uanset, så er det med til at give os en forlænget weekend, men det er stadig en helligdag, og i de senere år bliver dagen brugt som en lejlighed til at holde friluftgudstjenester i den milde forsommer.