Kirkegård Priser

Flere har efterspurgt en oversigt over priser for pasning af gravsteder

Priserne for fornyelse i 5 år:

I kisteplads: 1320,-

2 Kistepladser: 1950,-

+1 ekstra Kisteplads: +1055,-

Urnegravssted: 525,-

Plader i plæne: 525,-

Priserne for fornyelse i 10 år:
I kisteplads: 264,-

2 Kistepladser: 3900,-

+1 ekstra Kisteplads: +2110,-

Urnegravssted: 1050,-

Plader i plæne: 1050,-