Menighedsrådsvalg


Kom til orienteringsmøde tirsdag den 14. maj kl. 18.00 i Præstegården, Holmehavegyden 50.  

Vi har brug for netop dig!

Menighedsrådet måske noget for dig? I efteråret skal der være menighedsrådsvalg i Danmark Kom derfor til orienteringsmøde tirsdag den 14. maj kl. 18.00 i Præstegården, Holmehavegyden 50. Vi starter med et stykke smørrebrød, herefter fortæller det nuværende råd om hvad menighedsrådet laver, hvilke poster vi skal have besat, og hvordan valget foregår i praksis. Der skal vælges 6 medlemmer og 2 suppleanter til rådet. Efter valget konstituerer rådet sig med følgende poster: Formand, næstformand , kasserer, sekretær, kontaktperson til personale, og kirkeværge. Menighedsrådet er ansvarlig for alle menighedens bygninger, kirken, præstegården, kirkegården, graverhuset og det nye sognehus( færdigt 1.1.25) . Menighedsrådet er økonomisk ansvarlig for kirkekassen, de ligningsmidler vi får fra folkekirkemedlemmerne i Assens Kommune. Herudover er menighedsrådet arbejdsgivere for graver, gravermedhjælper, organist og kirkesanger. Aktiviteter i kirken babysalmesang , koncerter og foredrag arrangeres også af menighedsrådet. Menighedsrådet og præsten samarbejder om et godt kirkeligt liv i sognet Som menighedsrådsmedlem får du udvidet dine personlige kompetencer, og der tilbydes løbende rigtig mange gode kurser for de forskellige fagområder. Måske er du god til tal, måske god til at skrive, måske er du en god arbejdsgiver, måske interesserer du dig for bygninger og håndværk, musik eller god til at bage boller. Så kom og hør om alle disse spændende muligheder. Krav: du skal være 18 år, bo i sognet(eller have løst sognebånd hertil) og være medlem af Folkekirken. Vel mødt

Vær med til at gøre en forskel! Støt den institution der har været kulturbærende for Verninge i 1000 år.  Det er ikke kedeligt. Det er vigtigt. Vi har brug for dig!