Kontakt og vejledning

Menighedsrådet

Klik her for link til oversigt over meninghedsrådet. 

 

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Dåb

Der rettes henvendelse til sognepræster angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

 

Konfirmation

I Verninge holdes der konfirmationsgudstjeneste hver år den 1. søndag i maj.
Man konfirmeres som udgangspunkt det skoleår man går i 7. klasse.
Man konfirmeres som udgangspunkt i det sogn man bor, frem for det sogn hvor man går i skole.
Der er indskrivning i midten af september, hvor 7. klasses elever inviteres dels pr brev, dels ved annoncering i kirkeblad, og dels ved opslag på intranet på de lokale skoler. 

Bisættelse/begravelse

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

 

Kirkebil 

Servicebussen er indstillet. Nu skal man selv bestille en flextaxi senest dagen før og afregne med chaufføren. Beløbet refunderes af sognet.