Alle Helgen

2022-10-01

Søndag den 6. november kl. 19.00 Mindegudstjeneste
Nu er vi jo lutheranere, så vi fejrer ikke længere helgener, i stedet for er dagen blevet den dag hvor vi mindes. Derfor er en Alle Helgens Gudstjeneste er en aftengudstjeneste, der er lidt mere stille end vanligt med lidt mere plads til refleksion. Det er en Gudstjeneste med dæmpet lyd, og mange levende lys, en gudstjeneste hvor vi mindes dem vi har taget afsked med fra Verninge Sogn siden sidste Alle Helgen. Efter prædiken vi læse navnene op på de der er taget fra os og tænde et lys til minde om hver enkelt af de som er blevet bisat fra Verninge Kirke i det forgange år. Alle er naturligvis velkomne.