Kirkevandring 2 påskedag

2022-04-18

Kirkevandring 2 påskedag:

I den oprindelige tekstrække læser vi hvordan to af disciplene dagen efter Kristi opstandelse, går hjem til Emmaus, slukørede og forvirrede over den netop overståede påskes begivenheder.

På vejen møder de en mand, som viser sig at være den opstande Kristus og disciplene vender tilbage til Jerusalem.

Historien kaldes "vandringen til Emmaus" og er fyldt med symbolik.

Arne Hauge Sørensens meget brugte motiv af vandringensmanden er ofte sat i forbindelse med denne fortælling. Et billede på hvordan vi vandrer gennem livet, bagudskuende på de begivenheder der har formet os, og som giver os både frygt og forventninger om det der venter længere nede af vejen.

2. Påskedag er i de seneste år blevet en populær dag for "pilgrimsvandringer"

I Verninge samles menigheden til morgenkaffe kl 830 og morgenandagt, kl 900, inden man i samlet flok vandrer til nabosognet Tommerup, til en afsluttende andagt, og en let frokost i sognehuset.

Der vil være forfriskninger undervejs, og samaritter-bussen vil i år igen samle de ømme fødder op, skulle man blive træt på vejen.

Gratis deltagelse, og ingen tilmeldning. Man kommer bare!